BOEKEN

Al onze leden kunnen gratis onze boeken lenen.
De uitleenperiode bedraagt 14 dagen maar kan verlengd worden tot een maand.

Hieronder de lijst van alle boeken uit onze auti-bibliotheek.

NIeuwe boeken in onze bibliotheek: Mijn kind heeft autisme, Autisme en zintuigelijke problemen, Denk en doe.


MIJN KIND HEEFT AUTISME

Auteur: Peter Vermeulen en Steven Degrieck
Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.


DENK EN DOE

Auteur: Steven Degrieck
Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand.

AUTISME EN ZINTUIGELIJKE PROBLEMEN

Auteur: Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen

DE WERELD TE WIJD

Auteur: Annie Van Keymeulen
Het verhaal van een moeder die met haar autistisch zoontje een zoektocht/reis onderneemt.
Nicolas is hopeloos overgeleverd aan de chaos van indrukken in zijn hoofd; raadselachtig kind, onmogelijk kind en een kind om van te houden…


DIT IS DE TITEL

Auteur: Peter Vermeulen
Geeft treffend weer waar dit boekje over gaat, namelijk voor autistisch denken. Mensen met autisme hebben een specifieke wijze van denken, rechtlijnig en rigide maar tegelijkertijd helder en zijver. De schrijver tracht op een zeer concrete wijze inzicht in deze manier van denken te geven.


BREIN BEDRIEGT

Auteur: Peter Vermeulen
Autisme zit aan de binnenkant, het zien van autisme aan de buitenkant bij normaal begaafden is niet zo eenvoudig. In dit boek wordt hun typisch autistisch zijn op gebied van communicatie, omgang met anderen, en specifieke routines beschreven.
Ook wordt in dit boek een typische auti-benadering uitgewerkt voor normaal begaafde mensen met autisme, op maat van hun intelligentie en hun autisme.


EEN ECHT MENS

Auteur: Gunilla Gerland
Dit boek werd geschreven door een normaal begaafd mens met autisme. Het is een ontroerend en soms verbijsterend boek dat autisme van binnenuit bekijkt. Voor familie, vrienden en hulpverleners bied het een unieke kans om autisme beter te begrijpen. Bovendien toont het boek meer algemeen aan hoe harteloos volwassenen met kinderen omspringen zinder dat te beseffen.


MAMA, IS DIT EEN MENS OF EEN BEEST

Auteur: H. De Clerck
Het verhaal van een moeder over het leven met een kind met autisme. Zij neemt als het ware het detaildenken van haar zoon over om hem aldus beter te leren begrijpen en beter te kunnen begeleiden.
Een boek vol grappige anekdotes dat ons toch inzicht geeft over leven met iemand met autisme.


IK BEN MIJN EIGEN MENS

Auteur: Annie Van Keymeulen
Getuigenissen van een ouder, een zus, een persoon met autisme,… Over autisme en aanverwante stoornissen en hoe ermee leven.


BREEK JE STILTE

Een boek door bekende en minder bekende Vlamingen. Pittige statements, markante ervaringen en bijzonder gevoelens rond contact met anderen.


AUTISME BIJ KINDEREN

Wat is het? Hoe herkent men het? Wat kan men doen?


MIJN BROER IS EEN ORKAAN

Auteur: Kollet Jansens
Hannah houd ontzettend veel van haar broer Andreas. Die leeft in een heel eigen wereld. Eindeloos luistert hij naar hetzelfde liedje. Alles wat hij gebruiken kan, legt hij op een rijd achter elkaar. En als hij met postcodes begint… 
Mama en papa voelen zich soms zo machteloos als zij Andreas willen helpen. Daarom gaan zij op zoek naar een speciale instelling. Maar Hannah wil haar broer niet missen. Ze bedenkt een plan…


EN TOEN VERSCHEEN EEN REGENBOOG

Auteur: Kees Momma
Kees Momma heeft autisme. Dankzij zijn intelligentie, artistieke begaafdheid en intensieve ondersteuning van zijn ouder en psychiater, heeft hij een zeer hoog niveau van functioneren.
Hij verteld op indringende wijze het verhaal van zijn leven; zijn voortdurende gevecht tegen alles wat hij als bedreigend ervaart, en de moeizame zoektocht naar mogelijkheden om het leven aanvaardbaar en zelfs aangenaam te maken.
Tekenen en schrijven vormen zijn lust en leven.


ACHTER DE ONZICHTBARE MUUR

Auteur: Kees Momma
Kees Momma heeft autisme in zijn geheel eigen taal, met een grote dosis zelfinzicht en een scherp oog voor detail maakt hij ons deelgenoot van alles wat er in hem omgaat. Opnieuw doet hij wat voor een persoon met autisme haast onmogelijk is: hij laat ons toe in zijn belevingswereld.


Je schrijft je in voor de algemene nieuwsbrief. Indien je wilt inschrijven op een bepaalde categorie schrijf je dan hier in...
Algemene voorwaarden van de nieuwsbrief zijn hierop van toepassing.