Wat is Autisme?

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme nemen de prikkels van de omgeving waar, maar kunnen de opgenomen informatie over mensen, dingen en gebeurtenissen moeilijk ordenen en interpreteren. Daaruit volgt dat hun grootste probleem’ betekenisgeving’ is. De wereld is voor hen één grote chaos.

Naar schatting zijn er in 40.000 à 60.000 mensen met een autisme spectrum stoornis. Recente studies geven aan dat ongeveer 40 procent van de mensen met autisme een bijkomende mentale beperking hebben, ongeveer 60 procent van de mensen met een autisme spectrum stoornis is normaal tot hoogbegaafd.

Ontstaan

In 1996 vierde voetbalclub Ardea Stabroek haar 20-jarig bestaan. Zij organiseerde een benefietweekend ten voordele van de V.V.A. Na de vele positieve reacties bleven enkele mensen niet blind voor de vele noden die mensen met autisme hebben in onze regio. Ze sloegen de handen in elkaar en ‘Breek de Stilte’ was geboren.

Woon- en tuinproject peterschap Marijn Devalck

In november 2008 opende het woon- en tuinproject. Deze woning voor begeleid wonen, biedt plaats aan 8 personen met autisme en een mentale beperking en biedt 24/24 de nodige begeleiding. In de tuin kunnen de bewoners tot rust komen en genieten van het ‘buiten zijn’.

Doelstellingen van onze vereniging

- Steun voor integratie en opvang van jongeren en volwassenen met autisme
- Begeleiding en ruggensteun voor ouders en familieleden
- de media constant bewust maken van een samenleving met ‘mensen met autisme’
- een dagverblijf en bezigheidstehuis met specifieke werking voor mensen met autisme
-Vorming en opleiding van begeleiders
- werkgroep: professionelen, ouders en anderen bestuderen samen welke acties nog ondernomen kunnen worden voor een aangepaste woonvorm voor jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Wat doen en organiseren we zoal?

- Wandeldag
- Quizavond
- Vormingen voor begeleiders en ouders
- Zoeken naar financiële steun
- Samenwerking met andere verenigingen.


Je schrijft je in voor de algemene nieuwsbrief. Indien je wilt inschrijven op een bepaalde categorie schrijf je dan hier in...
Algemene voorwaarden van de nieuwsbrief zijn hierop van toepassing.